.. naše dobré nápady... Vaše spokojenost!

Ing. Libor Kubát

U Vodárny 2
473 01 Nový Bor
+420 777 821 078
likub@seznam.cz

Problémy v řízení o umístění stavby a stavebním povolení

V současné době se setkáváme se stále většími problémy v řízení o umístění stavby nebo stavebního povolení. V této souvislosti jsme naše služby rozšířili o možnost zastupování účastníka jakéhokoliv řízení v odvolání nebo přezkumném řízení. Neváhejte nás v této souvislosti kontaktovat a budeme se Vám snažit pomoci.

Zajistíme a vyřídíme např. tyto činnosti :

  • projednání projektové dokumentace s orgány státní správy
  • zajištění všech vyjádření, stanovisek a rozhodnutí potřebných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • zastupování investora při územním a stavebním řízení
  • zajištění agendy správních poplatků / zábory , vynětí .../
  • zajištění kolaudace stavby
  • zastupování investora na stavbě (TDI)
  • autorské dozory
  • a další ......